Gratis frakt på ordre over 500kr. Smaksgaranti ved første kjøp av én pose. Les mer her.

Kognitiv helse, trening og adferd

Kognitiv helse, trening og adferd

Cecilie Hemsen Berg

Kognitiv helse refererer seg til evnen til å tenke, lære og huske, og omfatter også hjernens fysiologiske helsetilstand. Kognitive helse påvirkes av kosthold, trening, alder, miljø, rase og genetikk. Lucille tar utgangspunkt i hundens hedoniske budsjett som gir en oversikt over hvordan daglige aktiviteter påvirker hundens mentale helse og generelle velvære. Hunden din oppfører seg i samsvar med sin kognitive helse, noe som betyr at god kognitiv helse fremmer god oppførsel. Men hvordan oppnår vi god kognitiv helse og i sin tur ønsket atferd?

kognitiv helse og trening

Basert på diskusjoner med spesialist i hundeadferd, Lucille Hepburn fra Holistic Animal Behavior i Hout Bay, Sør Afrika. Lucille er sertifisert gjennom COAPE. Hennes motto er «Set your dog and yourself up for success, because when we know better, we do better». Hun fokuserer på å aktivere det positive kognitive systemet ved å styrke konstruktiv og god adferd. Som hundeforeldre er det vårt ansvar å forstå, motivere og styrke det som gjør hunden vår glad og dermed motivere ønsket adferd.

Triggere og atferdsproblemer

Hunden vår kan reagere med hyperaktivitet, aggresjon, frykt eller panikk når den blir utsatt for emosjonelle triggere som gjør at den føler seg utilpass. Emosjonell opphisselse (styres av det limbiske systemet) påvirker hvordan positive og negative hendelser tolkes og håndteres.

cognitive health and training

Hva kan gjøre hunden vår opphisset? Det kan for eksempel være når den treffer andre hunder på tur, ser et ekorn, fyrverkeri/høye lyder eller leker med oss. Hvis opphisselses-nivået er så høyt at hunden ikke klarer å holde seg rolig, vil det forstyrre evnen til å tenke klart, noe som resulterer i uønsket atferd. Dette kan oppstå  i “uventede” situasjoner hvis hunden ikke har blitt tilstrekkelig sosialisert, det hedoniske budsjettet ikke er oppfylt eller den har hatt dårlige erfaringer i lignende situasjoner tidligere.

«Hunder er emosjonelle vesener motivert av glede, lyst og lek».

Lucille Hepburn

Samspillet mellom emosjonell helse, fysisk helse og uttrykk for problematferd er kompleks. Panksepp’s affective systems er den vanligste tilnærmingen til å studere følelser hos dyr. Han skisserer 4 positive og 4 negative emosjonelle systemer som påvirker atferd. Vi ønsker å fremme de positive systemene for å sikre sunne og balanserte reaksjoner og redusere de negative systemene da disse resulterer i uønsket og uforutsigbar atferd. De emosjonelle systemene er som følger:

cognitive health and training

De positive emosjonelle systemene:

 1. Desire-seeking/ ønsker-søker
 2. Social-play/sosial lek 
 3. Care/omsorg
 4. Lust/lyst

De negative emosjonelle systemene:

 1. Fear-anxiety /frykt, angst
 2. Rage/sinne
 3. Panic-grief /panikk, sorg 
 4. Pain/smerte

Hunderase og kognitive behov

Hver hund er unik, men personligheten vil også preges av type og rase. For å legge forholdene til rette for et godt, positivt samliv med en hund må du først og fremst sørge for at du velger en hunderase som harmonerer med din personlighet og livsstil. Når du forstår hunden din og har tid og overskudd til å ivareta hundens behov, vil du forebygge atferdsmessige og mentale problemer.

Tegn på at hunden ikke har et tilfredsstillende liv inkluderer aggresjon, hyperaktivitet, destruktiv atferd og overdreven slikking. Upassende emosjonelle reaksjoner kan også indikere ubalansert mental helse. En hund som får behovene sine dekket og som stimuleres med aktiviteter som passer for sin rase og personlighet, vil være fornøyd, rolig og glad.

Hundens personlighet påvirkes av ulike faktorer, inkludert rase/blanding av raser, genetikk og sosialisering både fra oppdretter og deg. Noen hunder er mer motiverte for å bli trent, andre liker å bruke luktesansen og noen trenger å være veldig fysisk aktive. American Kennel Club beskriver 7 forskellige rase grupper:

 1. Sporting group
 2. Herding group 
 3. Hound group
 4. Working group
 5. Terrier group
 6. Toy group
 7. Non-sporting group

Hver av disse 7 gruppene trenger litt forskjellige tilnærminger til trening, mental stimulering og lek.

cognitive health and training

Lucille møter ofte hunder som har blitt stemplet som «aggressive», «hyperaktive» eller «umulige». Som regel er problemet eieren og ikke hunden. Folk har en tendens til å velge en hund basert på utseende og ikke personlighet. Dette kan føre til at man ikke klarer å gi hunden et tilfredsstillende liv; den får ikke mosjon, trening, lek eller eller mentale stimuli som bidrar til at den fungerer optimalt. Resultatet blir en utilpass hund som stemples som umulig. Dersom hunden har et atferdsproblem, må vi spørre hvordan hundens dag ser ut. Hvilke aktiviteter gjør han/hun? Hvilket kosthold får han/hun? Er hans/hennes hedoniske budsjett i balanse?

For eksempel er en Border Collie en gjeterhund som er genetisk preget for å passe sauer. Den regnes som en svært intelligent rase som trenger mye mental aktivisering, og trives ikke med å ligge på puten sin hele dagen. Egenskaper som Border Collies er avlet for inkluderer jaging, fog napping for å holde styr på saueflokken. En Border Collie må trenes opp slik at den bruker evnene sine på en konstruktiv måte, for å unngå at den jager folk og napper dem i bena.

kognitiv helse og trening

Balanse i det Hedoniske Budsjettet

Det hedoniske budsjettet viser til alle aktivitetene hunden din trenger å gjøre i løpet av en dag for å føle seg glad og fornøyd. Å oppfylle disse behovene innebærer at de positive systemene stimuleres. Da oppnår man hedonia som er en tilstand av nytelse og lykke. For å oppnå lykke og velvære, må du sørge for at hunden din har balanse i sitt hedoniske budsjett hver dag. En av de største feilene vi gjør er at vi tror fysisk trening og mat tilfredsstiller alle hundenes behov. For lite eller for mye av noe vil bidra til ubalanse og uønsket adferd.

Vårt ansvar som hundeforeldre er å fremme følelsesmessig helse og hjelpe hunden vår til å møte livet med selvtillit og et positivt syn på tilværelsen. Når hunden vår introduseres til nye situasjoner, mennesker eller andre dyr, må samspillet resultere i noe godt; erfaringen må føre til en passende belønning.

Et Hedonisk budsjett deler opp hundens dag i henhold til tiden brukt på ulike aktiviteter som bidrar til en følelse av glede og velvære:

 • Aktivitet/mosjon
 • Hvile
 • Sosial kontakt med andre mennesker og hunder/dyr 
 • Lek 
 • Hjernearbeid
 • Ernæring

Ved å oppfylle det hedoniske budsjettet aktiverer du forskjellige systemer i hundens hjerne. Ved å aktivere disse systemene frigjøres hormoner som påvirker hundens kognitive helse. Disse 3 systemene er:

kognitiv helse og trening

Søkesystemet

Søkesystemet handler om å undersøke omgivelsene gjennom givende aktiviteter. Dette stimulerer produksjon av dopamin, som forsterker følelsen av nytelse. For å motivere hunden din til å søke, krever den belønninger som godbiter, en favorittleke eller ros.

Et eksempel på en søkelek er å strø mat/tørrfôr/godbiter på plenen og la hunden din lete etter dem. En annen måte å stimulere søkesystemet på er å pakke godbiter inn i et teppe, eller gjemme noen godbiter rundt i stuen slik at hunden din må bruke luktesansen for å finne frem til dem.

Omsorgssystemet

Dette systemet aktiveres gjennom omsorg, stell og pleie. Det handler om omsorgen og kjærligheten man føler for familien sin og kjærligheten og omsorgen familien føler for deg. Dette stimulerer hormonet oxytocin, som  aktiveres ved å kose med hunden din, stelle den og vise omsorg.

Lek

Opioider og endorfiner frigjøres når hunden din engasjerer seg i lek. Dette er «feel good stuff» som også fremmer hukommelsen og støtter et sunt immunsystem. Lek fremmer også nevroplastisitet, som er hjernens evne til å endre og tilpasse seg basert på erfaring. Dette systemet er svært viktig for kognitiv helse og atferd.Hver hund vil ha forskjellige hedonistiske budsjetter, avhengig av både rase og individuelle personligheter. Går vi tilbake til Border Collien: Hvis den får mye mosjon, men ingen lek eller mental stimulering, vil den utvikle atferdsproblemer som napping og jaging. Dette er fordi det hedoniske budsjettet er ubalansert og den er understimulert. Det er viktig å huske på at det kan være store individuelle forskjeller innenfor en rase.

Kognitiv helse i hundens livsstadier

a. Valper og trening

Valpestadiet er den tiden hunden din lærer mest, og du kan ha størst innvirkning på atferden. Frem til 12 ukers alder kan du tilrettelegge hverdagen slik at valpen din bygger opp selvtilliten sin basert på flere varierte positive opplevelser. Du kan lese bloggen vår om sosialisering og lære mer om dette.

Valpetrening gir deg viktig kunnskap om hvordan hunden din tenker og reagerer,  og det vil bygge selvtillit, gi mental stimulering og styrke båndet mellom deg og hunden din. Trening må være konsekvent, og det krever mye tålmodighet. Målet er å endre en mulig pessimistisk eller negativ holdning ved å bygge valpens selvtillit gjennom konstruktiv problemløsning, lek og forutsigbarhet. Det hedoniske budsjettet vil gi deg en oversikt over alle de faktorene som spiller inn og preger hundens adferd.

“80 % av valpens hjerne utvikles i løpet av de første 16 ukene, og det første vi må fastslå er valpens valpens kognitive evne – enten den er optimistisk eller pessimistisk. Vi må også forstå om valpen har høy eller lav opphisselsegrad, noe vi kan observere ved å presentere en ny leke til valpen.”, forteller Lucille.

Hvis valpen preges av å være pessimistisk, vil den føle seg engstelig og gå vekk fra den nye leken. Hvis valpen er mer optimistisk, vil den bli nysgjerrig og begynne å undersøke leken. «Avhengig av den kognitive tilstanden kan vi lage et atferdsprogram basert på det hedoniske budsjettet som sikrer at valpen din får en balansert mengde trening, lek og hjernearbeid i tillegg til riktig pleie og kosthold”, forteller Lucille videre.

b. Ungdomstiden og trening.

Ungdomsfasen er mellom 8 – 18 måneder, noe som krever sosialt samvær og trening tilpasset dette livsstadiet. I løpet av denne fasen vil hunden din gå gjennom en hormonell endring, og tannfellingen er mer eller mindre ferdig. Hunden din kan plutselig bli engstelig for ting eller situasjoner som den tidligere ikke hadde problemer med. Dette er normalt, og det er viktig å fortsette treningsøktene i henhold til det hedoniske budsjettet.

For eksempel, hvis du har en engstelig hund og alt du gjør er å ta den på en løpetur hver dag, vil du ende opp med å ha en sprek, men engstelig hund. Hunden din kan utvikle stereotyp atferd/OCD (tvangslidelse), noe som kunne ha vært unngått hvis det hedoniske budsjettet var i balanse.  Et råd er å inkludere moderat smidighetstrening og hjernearbeid. Agility trening kan også være morsomt, både for deg og hunden din.

kognitiv helse og trening

c. Voksne hunder og trening

Voksne hunder har både behov for og stor glede av lek og mentale utfordringer. En hund som tilbringer 10-12 timer om dagen uten stimulering, vil kjede vettet av seg. Understimulerte hunder har en tendens til å lete etter måter å underholde seg selv på, og det kan ofte bidra til destruktiv adferd som å tygge på sko, møbler og lignende. 10 minutter med hjernearbeid daglig kan ha en veldig positiv effekt. 

Hjernearbeid stimulerer til problemløsning, som kan være noe så enkelt som å rulle sammen godbiter eller litt tørrfôr i et gammelt håndkle og la hunden snuse og lete seg frem til dem.  Et annet alternativ er å fylle en Kong med en blanding av leverpostei, yoghurt naturell og tørrfôr, fryse den og la hunden kose seg med den. Det finnes flere interaktive hundeleker som kan være til stor hjelp og inspirasjon.

kognitiv helse og trening

En Border Collie kan ha stor glede av å ha en leke med lokk der du gjemmer godbiter slik at den må finne ut hvordan den løfter lokkene for å få ut godbitene. Lek med ball bør begrenses fordi denne rasen kan fort bli fiksert på baller. 

Å gjøre enkle ting som å lære hunden å balansere bortover på en bred tømmerstokk,  gå gjennom en ring/bøyle eller stikke hodet inn i en pappeske for å finne en godbit bygger opp selvtilliten og hjelper den til å nærme seg nye situasjoner med en forventning om en positiv opplevelse og mestring. Det er viktig at vi tilrettelegger mental trening på en god og forsvarlig måte, og at vi varierer aktivitetene.

d. Senior hunder og trening

Hunden regnes som senior når den er 7 år. Den kognitive evnen kan reduseres, noe som påvirker mange aspekter av livet deres. Dette er en tid da det er viktig at du observerer hunden din og tilpasser dine forventinger. Noen eldre hunder kan bli mer engstelige, forvirrede eller irritable på grunn av tap av lukt, syn og hukommelse. Eldre hunder kan også bli inkontinente, og utvikle lignende symptomer som Alzheimers.

kognitiv helse og trening

Hjernearbeid og leketid – Finn frem noen pappkopper, og gjem en godbit under et par av dem. Når hunden din har funnet ut hvordan den skal velte koppene, kan du introdusere flere kopper for å øke vanskelighetsgraden. Å leke apport i hagen, gjemsel, eller forsiktig tautrekking er også fine aktiviteter. En slikkematte kan bidra til å aktivere leke- og søkesystemet. Du kan smøre på most banan, eplemost, grønnsaksmos, gresk yoghurt ol. Velg ulike smaker og teksturer, og pass på at hunden din ikke får i seg for mange kalorier. Du kan legge matten i fryseren med ønsket “pålegg” i cirka 30 minutter, så bruker hunden lengre tid på å slikke i seg alt.

Trening – Fysisk trening bidrar til god blodsirkulasjon og styrker muskler, hjertet og lungene, i tillegg til å være fordelaktig for hjernen. Juster fysiske aktiviteter for å passe til hundens helse, og vær oppmerksom på at leddene deres kan være såre. Korte turer i nye områder er en fin måte å gjøre turen interessant og stimulere søkesystemet.

Lær mer om kognitiv helse

Hvis du vil lære mer om dette viktige emnet, anbefaler Lucille Karen Pienaar sin bok «Mood Matters». Karen har jobbet innen atferdsterapi for hunder siden 1997. Boken hennes er nyttig for alle hundeforeldre som er interessert i å forstå hunden sin og forebygge uønsket atferd.

Anders Hallgren er en svensk hundepsykolog som også har skrevet flere viktige bøker innenfor denne vitenskapen. Vi har også skrevet en blogg om hvordan mat kan påvirke kognitiv helse.